Historiska sevärdheter

Det finns väldigt många historiska sevärdheter på Öland. Första gången Öland omnämns i skrift är från slutet av 800-talet. Handelsplatsen Köpingsvik är en vikingatid/tidig medeltida handelsplats som blomstrade fram genom hela 1100-talet.

Kustvägen mellan Byxelkrok och Hagskog samt kustvägen mellan Byrum och Äleklinta bjuder båda på imponerande vyer över Kalmarsund. Längs vägarna finns flera kulturhistoriska minnesmärken.

Mittlandsskogen – Mittlandets järnåldersmiljöer är ett unikt område med miljöer från senare järnålderns bondesamhälle. Här finns långa husgrunder, gravrösen och odlingsrösen, fägator, brunnar och dammar m.m. Sammanlagt i området kan man urskilja 8-9 olika gårdslägen från den tiden.

Horns kungsgård – Gården bildades på 1500-talet av Gustav Vasa men gårdarna som legat där innan är äldre än så. Söder om gården finns rester av järnåldersgårdar.

Skäftekärrs fornby är en järnåldersby med 22 husgrunder. Här finns också ett omfattande stensträngsystem och två gravfält som man tror tillhör den forna by-bebyggelsen. Här finns ett museum där man vill försöka ge en bild av hur byn kan ha sett ut för 1500 år sedan.

Blå rör är det mest kända bronsåldersröset på Öland. Graven ligger vid stranden mellan Borgholm och Köpingsvik.

Gråborg är den största fornborgen på Öland. Den är anlagd under järnåldern men har varit i bruk ända in i historisk tid. Själva ringmuren omsluter en yta på 210 x 160 meter. Höjden på den varierar men den är idag mellan 4-7 meter hög.

Tingstad flisor omnämns i dokument redan år 1393. Enligt sägen så har denna plats varit en samlingsplats i olika ärenden. Flisorna är två tillhuggna kalkstensflisor som är drygt 3 meter höga. Man tror att dessa flisor fungerat som riktmärke för de som färdats över alvaret.

Penåsa och Dröstorps ödebyar är två mycket gamla områden och här finns idag bl.a. husgrunder, fägator och stenmurar kvar sen långt tillbaka.

Eketorps borg är landets enda rekonstruerade fornborg. Den är ett av öns mest populära besöksmål och har ett mycket högt både vetenskapligt och pedagogiskt värde.